Contact

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt StopNuMetSnurken.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan onstaan.

Privacy
StopNuMetSnurken.nl respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij StopNuMetSnurken.nl. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van deze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van StopNuMetSnurken.nl mag worden gekopieerd.

Disclaimer

Rights as regards content
Although this site is maintained with the greatest care, users of this website cannot derive any rights or lay any claims with respect to the correctness and completeness of its content. StopNuMetSnurken.nl does not accept any liability for the information offered on sites that are accessible through the use of hyperlinks (referrals to other websites). We also do not accept any liability for damage that may result from this use.

Privacy
StopNuMetSnurken.nl is committed to respecting your privacy and will ensure that the communication and exchange of data with visitors to our site is as safe as possible.

Copyrights
The copyrights to all texts and images on this Internet site belong to StopNuMetSnurken.nl. This means that nothing may be changed in the entire content of this site and that nothing may be copied without the consent from StopNuMetSnurken.nl.

Haftungsausschluss

Inhaltsrechte
Obwohl diese Webseite mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet und geführt wird, können Nutzer dieser Webseite hierauf keine Rechte gründen bzw. irgendwelche Ansprüche im Hinblick auf die Korrektheit und Vollständigkeit des Inhalts geltend machen. Bei der Nutzung der Hyperlinks (Weiterleitung auf andere Webseiten) akzeptiert StopNuMetSnurken.nl absolut keine Haftung für die gebotene Information auf diesen Seiten. Ferner weisen wir jegliche Haftung für einen eventuellen Schaden zurück, der hierdurch entstehen kann.

Datenschutz
Die StopNuMetSnurken.nl respektiert Ihre Privatsphäre sehr und wird darauf achten, dass die Kommunikation und der Datenaustausch mit den Besuchern unserer Webseite so sicher wie möglich geschieht.

Urheberrecht
Hinsichtlich aller Texte und Abbildungen dieser Internetseite beruht das Urheberrecht bei der StopNuMetSnurken.nl. Dies bedeutet, das nichts aus dem gesamten Inhalt dieser Webseite verändert und nichts ohne Zustimmung der StopNuMetSnurken.nl auf welche Weie auch immer vervielfältigt werden darf.


naam:

email:


 

Laatste ervaringen 

 
  Mijn leven ziet er anders uit...
Elke dag voel ik mij goed en weer actief, verder bijna geen andere klachten, bloeddruk gedaald, mijn gewicht is ook al 4 kg minder.
Al met al, via jouw oefenprogramma en een kennis ziet mij leven er nu totaal anders uit.


Hoera het is gelukt.
Hoera het is gelukt. Ik heb vorige week van mijn vriend te horen gekregen dat ik een hele nacht niet gesnurkt heb.


Pagina 1 van 4  > >>


Deel deze pagina op:

twitter hyves facebook del.icio.us digg stumbleupon buzzup myspace linkedin reddit.com google yahoo technorati.com E-mail  
 
 
  Copyright © 2021 StopNuMetSnurken.nl | Disclaimer | Links | Design by YOURwebstek